Pořad bohoslužeb ve farnosti Zátor, Lichnov, Brantice od 9.6. do 16.6.2024

9.6. Ne 10. Neděle v mezidobí

sv. Efrém Syrský

9:00 -Lichnov – Za + Petra Zetíka a živou a + rodinu

10:30 –  Zátor – Za Rebeku s prosbou o Boží požehnání a ochranu PM

10.6. Po sv. Maxim
11.6. Út sv. Barnabáš
12.6. St sv. Jan z Fakunda 17:30 – Lichnov –  za farníky a všechny dobrodince farnosti  
13.6. Čt sv. Antonín z Padovy 18:00 – Zátor –
14.6. sv. Anastáz  
15.6. So sv. Vít 8:00 – Zátor –
16.6. Ne 11. Neděle v mezidobí

sv. Benon

Lichnov – mše sv. nebude z důvodu poutě v Dubnici

8:00 –  Zátor – Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

15:00 – Dubnice – poutní mše svatá

 • Stav kont k 18.5. 2023: Brantice 54826,92Kč, Lichnov 53570 Kč

Zátor 52524Kč

 • Při sbírce minulé neděle se vybralo v Zátoru 369 Kč a v Lichnově 850Kč veliké Bohu díky všem.
 • Dobrou zprávou je, že se podařilo získat na dokončení bytu kněze a horního patra od cesty 121 částku 155tis.
 • Příští neděli v Lichnově nebude mše svatá a to z důvodu pouti v Dubnici, na kterou bych Vás rád pozval. Začátek bude v 15:00 dle vyvěšeného plakátku.

Modlitební úmysly pro tento týden

 • Za všechny dobrodince naší farnosti
 • Za zlomení všech kleteb v rodinách naší farnosti, i našich přátel.
 • Za otce biskupa Martina s prosbou do dar vedení Duchem Svatým.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za naši farnost.
 • Za duše v očistci.
 • O uzdravení vztahů v naší farnosti, aby se zahořklá srdce otevřela Boží milosti a proměnila se v chápající a obětavá.
 • Za rodiny naší farnosti, aby toužili po setkávání a vytvořili si hluboká přátelství napojená na Krista v živé víře. 
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině, v Gaze a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • O dar Boží moudrosti pro vnuka a zdárné vyřešení jeho starostí.
 • Za všechny, kteří se jakkoli podílejí na rekonstrukci fary.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za mír ve světě
 • Za papeže Františka a o. biskupa Martina
 • O požehnání pro stavební dílo v naší farnosti, jak materiální tak i duchovní.