Pořad bohoslužeb ve farnosti Zátor, Lichnov, Brantice od 16.6. do 24.6.2024

16.6. Ne 11. Neděle v mezidobí

sv. Benon

Lichnov – mše sv. nebude z důvodu poutě v Dubnici

8:00 –  Zátor – Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

15:00 – Dubnice – poutní mše svatá

17.6. Po sv. Řehoř Barbarigo
18.6. Út sv. Marina
19.6. St Leoš sv. Jan Nepomuk Neuman 17:30 – Lichnov –  za farníky a všechny dobrodince farnosti 
20.6. Čt sv. Silverius 18:00 – Zátor –
21.6. sv. Alois Gonzaga  
22.6. So sv. Jan Fisher a Tom 8:00 – Zátor – Na poděkování za společných 50 let života s prosbou o B požehnání a ochranu PM do dalších let
23.6. Ne 12. neděle v mezidobí

sv. Josef Cafasso

9:00 Lichnov – za farníky a všechny dobrodince farností

10:30 –  Zátor –Za zesnulého Pavla Mičla, rodiče a celou živou i + rodinu

 • Stav kont k 15.6. 2023: Brantice 127 881,59Kč, Lichnov 53798,28 Kč Zátor 130 253,08Kč
 • Při sbírce minulé neděle se vybralo v Zátoru 635 Kč a v Lichnově 700Kč veliké Bohu díky všem.
 • Chtěl bych mockrát všem poděkovat za včerejší brigádu. Zvládlo se udělat více než jsem doufal. Práce pokročily a elektroinstalační práce ve 2 NP jsou z 95% hotové i vodařské. V následujícím týdnu nás čekají dokončení podlah a sádrokartonové příčky. Netušil jsem, že bude potřeba nové radiátory, ale věřím, že se to nějak zvládne.

Modlitební úmysly pro tento týden

 • Za dobrou rekonvalescenci dcery po operaci
 • Za všechny dobrodince naší farnosti
 • Za zlomení všech kleteb v rodinách naší farnosti, i našich přátel.
 • Za otce biskupa Martina s prosbou do dar vedení Duchem Svatým.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za naši farnost.
 • Za duše v očistci.
 • O uzdravení vztahů v naší farnosti, aby se zahořklá srdce otevřela Boží milosti a proměnila se v chápající a obětavá.
 • Za rodiny naší farnosti, aby toužili po setkávání a vytvořili si hluboká přátelství napojená na Krista v živé víře. 
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině, v Gaze a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • O dar Boží moudrosti pro vnuka a zdárné vyřešení jeho starostí.
 • Za všechny, kteří se jakkoli podílejí na rekonstrukci fary.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za mír ve světě
 • Za papeže Františka a o. biskupa Martina
 • O požehnání pro stavební dílo v naší farnosti, jak materiální tak i duchovní.