Kostel Nejsvětější Trojice v Zátoře

Zobrazit na mapě

První písemné zmínky o Zátoru pocházejí z roku 1377. Původní luteránský kostel byl dřevěný s kamennou věží a byl koncem třicetileté války vypálen Švédy. V letech 1753–1755 byl kostel pod patronací Václava knížete Liechtensteina přestavěn. Rekonstruován v roce 2014–2015 nákladem cca 5,7 milionu korun. Zadávací částka činila cca čtyři a půl milionu korun (bez DPH). Kolem hřbitova byla v roce 1783 postavena hřbitovní zeď. V areálu hřbitova se nacházejí čtyři klasicistní kaple Božího těla, které patří obcím Zátoru, Loučce, Heřmínovy a Čaková. Fara byla postavena v roce 1783.

Kostel sv. Mikuláše v Lichnově

Zobrazit na mapě

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1340. Na místě dřevěné kaple byl postaven v roce 1733 zděný kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Kostel byl postaven Gregorem Friedrichem Gansem (1697–1763) stavitelem z Krnova.

Kostel sv. Antonína v Dubnici

Zobrazit na mapě

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1289. Na místě dřevěného kostela zasvěceného sv. Antonínu Paduánskému, který v roce 1820 vyhořel, byl v letech 1822–1823 postaven zděný kostel. Kostel navrhl a postavil Gottlieb Mayer stavitel z Krnova. Donátorem a patronem kostela byl Jan Adam kníže z Lichtenštejna. Celkové náklady na stavbu činily 4 566 zlatých, které byly uhrazeny z darů občanů Dubnice, církevního fondu a knížetem Janem Adamem.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Branticích

Zobrazit na mapě

Farní kostel je postavený už ve 14. století přestavěn v roce 1593 a je kulturní památka České republiky. Nachází se v nadmořské výšce 563 m.

Kaple Nejsvětější Trojice v Nových Heřminovech

Zobrazit na mapě

Text připravujeme…

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Branticich - Radimi

Zobrazit na mapě

Text připravujeme…