Aktuální změny v programu bohoslužebTentotýden budou bohoslužby výjímečně dle tabulky

7.4. Ne 2. Neděle Velikonoční

Božího milosrdenství

sv. Jan Křtitel de la

9:00 – Lichnov – Za+Josefa Zetíka a celou živou a + rodinu

10:30 – Zátor – za farníky a dobrodince našich farností

8.4. Po Slavnost Zvěstování Páně 18:00 – Zátor
9.4. Út sv. Marie Kleofášova
10.4. St sv. Michael de S. Nebude mše svatá
11.4. Čt sv. Stanislav Nebude mše svatá
12.4. sv. Julius  
13.4. So sv. Martin I 8:00 – Zátor
14.4. Ne 3. Neděle velikonoční

sv. Lambert

9:00 – Lichnov – Za farníky a za všechny dobrodince našich farností

10:30 – Zátor – Za +Aloisii Polke a celou živou a + rodinu

Pravidelný program bohoslužeb v Zátoře a okolí

Kostel Nejsvětější Trojicev Zátoře

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 17:00 – Mše sv.
Pátek
Sobota 8:00 – Mše sv.  1. sobotu v měsíci mše sv. v Zátoru nebývá,a to z důvodu mše sv. v Branticích.

 

Neděle 10:30

Kostel sv. Mikulášev Lichnově

Pondělí
Úterý
Středa 17:00 – mše sv.
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle 9:00

Kostel Nanebevzetí Panny Mariev Branticích

Každou 1. sobotu mše sv. v 8:30