Pouť farnosti Zátor k Nejsvětější Trojici

Drazí rád bych Vás tímto pozval na naši poutní mši svatou, která se uskuteční již tuto neděli 26.5. 2024 v 10:00 v kostele Nejsvětější trojice.

Od 15:00 hod. bude na faře připraveno malé pohoštění a posezení s hudbou. Možnost si popovídat a sdílet se u dobré kávy, čaje i limonády. Budu se na Vás velmi těšit a na viděnou. P. Pavel Obr