Postní výzva 40x40

Srdečně Vás zvu k postní výzvě. Zvlášť tento rok, který je rokem modlitby. Níže je připojen manuál. Přeji Vám požehnané modlení. OPA