Křesťanské Vánoce

    Zveme vás k zapojení do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti. Farnosti mohou prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.krestanskevanoce.cz, na které se mohou od 1. 10. 2023 přihlašovat, a následně vkládat své informace a programy.

Programem může být např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smí­ření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jeslič­kové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky a besedy. V letošním roce si připomeneme výročí 800 let od konání prvního živého betlému, který uspořádal sv. František v italském městě Greccio. Pořádání živého betlému bude tedy letos obzvlášť vítané.

Garantem duchovního rozměru programů je příslušný duchovní správce, který může pověřit k administraci stránek farní kontaktní osobu (obdobně jako při Noci kostelů). Biskupství ostravsko-opavské vám poskytne připravené propagační materiály v elektronické podobě  a významnou podporu při propagaci.

Pro přihlášení farnosti stačí vyplnit elektronickou přihlášku pod odkazem „Informace a přihlášení“ na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz, případně se můžete obrátit na Adélu Pánek Hudečkovou, tel. +420 739 994 350, e-mail: krestanskevanoce@doo.cz.