V týdnu od 10. 09.-17. 09. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 10. 09. 2023 – 23. neděle v mezidobí
Středa 13. 09. 2023 – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. 09. 2023 – Památka Povýšení svatého Kříže
Pátek 15. 09. 2023 – Památka Panny Marie Bolestné
Sobota 16. 09. 2023 – Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle 17. 09. 2023 – 24. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě na řadě je skupina č. 5.

Příští neděli bude ve farním kostele pouze ranní mše sv. v 7 hod. Poutní mše sv. na Cvilíně bude v 10:30 hod. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.

Sbírka v neděli bude na církevní školy.

Zapisují se úmysly na měsíc září.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.