V týdnu od 27. 08.-03. 09. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 27. 08. 2023 – 21. neděle v mezidobí
Pondělí 28. 08. 2023 – Památka sv. Augutina, biskupa a učitele církve
Úterý 29. 09. 2023 – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Neděle 03. 09. 2023 – 22. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě na řadě je skupina č. 3.
Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Od 2. září se již nebudou v soboty konat bohoslužby v DPS, místo toho budou v domově na Rooseveltově bohoslužby ve 14 hod.
Přihlášky do náboženství jsou v zákristii a naleznete je také na stránkách farnosti.
V pátek proběhne na faře první spolčínko dětí, také budeme prvňáčkům při páteční mši svaté žehnat spolu s jejich aktovkami.
Drazí farníci, dnes po 10 mši sv. bude na faře setkání, kde se naplánují akce farností na celý rok dopředu. Zván je každý, kdo by se rád zapojil do dění ve farnosti. Výsledek bude vyvěšen na webových stránkách. Děkuji a budeme se těšit.
Zapisují se úmysly na měsíc září.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.