"Chci jít spolu s vámi", uvedení biskupa Martina Davida do úřadu diecézního biskupa

Pozvání na Slavnostní uvedení do úřadu diecézního biskupa

Milí bratři a sestry,

na počátku prázdnin se do diecéze rozšířila radostná zpráva o jmenování druhého diecézního biskupa. Chci poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících na tento úmysl modlili. Zároveň vás chci pozvat ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16,00 v ostravské katedrále, při které proběhne mé uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Budu velmi rád, když mě v této důležité chvíli podpoříte svou přítomností a modlitbou. Prosím, ať se v tento den v kostelích naší diecéze rozezní v 15,55 hodin zvony na dobu pěti minut. Přímý přenos slavnostní mše svaté z katedrály bude možné sledovat v televizi Noe.

V předvečer této události vás srdečně zvu k Modlitebnímu večeru chval a proseb za mou službu ve vedení diecéze. Ten se uskuteční ve středu 30. 8. 2023 v 19,00 v kostele svatého Václava v Ostravě. 

Těším se na setkání s vámi a žehnám!

Váš + biskup Martin