V týdnu od 13. 08.-20. 08. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 13. 08. 2023 – 19. neděle v mezidobí
Pondělí 14. 08. 2023 – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý 15. 08. 2023 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 20. 08. 2023 – 20. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež a požehnání pro farní tábor Kraft.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude po sobotní ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

V Kostelci bude mše svatá v úterý místo středy v 17.00 hod. na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Obvyklá mše svatá ve středu v Kostelci tedy nebude.

Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se stále měsíc srpen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.