Ohlédnutí za proběhnuvším setkání Sdružení volyňských Čechů a jejich přátel a shlédnutí výstavy o Heliodorovi Píkovi

Zdařilé setkání v Krnově

U příležitosti výstavy ze života Heliodora Píky a jeho rodiny se sešlo 1. července 2023 v Krnově téměř 70 členů Sdružení a jejich přátel z celého okolí i jižní a severní Moravy. Uctili jsme také památku zahynulých v Českém Malíně.

Působivou atmosféru navodil krnovský chrámový sbor při bohoslužbě v kostele u minoritů svým vskutku koncertním vystoupením, varhanními skladbami a zpěvem, za což jim patří velký dík. Také paní Ludmile Bokové a její dceři, které zahájily výstavu svým hudebním vystoupením. 

Následovala prohlídka výstavy v Městském muzeu s vystoupením hostů. Pozvání přijal 1. místostarosta KDU-ČSL Jan Bartošek, zástupci polského sdružení pod vedením pana Edwarda Woloszyna, místostarosta Glubczyc Kazimierz Bedryj a paní Amelia Mamczar. Zúčastnil se také Jaroslav Báča a Dáša Dohnálková. Za krnovské politiky paní MVDr. Pavla Löwenthalová.  

Přivítali  jsme zde také dvě neteře Heliodora Píky, paní Harazimovou a Šmířákovou, které žijí v Krnově. Za projev největší nelidskosti pokládají tyto ženy skutečnost, že rodině nebylo vydáno ani tělo popraveného.

Po oficialitách se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu s mnoha lahůdkami, připravenými místními ženami. Radostné shledání s přáteli a příbuznými za vydatného povídání vydrželo téměř až do 14. hodiny.

Mgr. Ludmila Čajanová

 

Komentář na vysvětlenou

Setkání volyňských Čechů v Krnově

V letošním roce si volyňští Češi připomínají 80. výročí bitvy u Sokolova, kde bojovali vojáci 1. čs. samostatného praporu vycvičeni v Buzuluku a posláni na svůj první bojový úkol do prostoru u Sokolova. 13. červenec 1943 se zapsal do dějin volyňských Čechů podobně jako Lidice. Nacisté vypálili na Ukrajině českou obec nazvanou Český Malín. Zemřelo tam téměř 400 lidí, žen, mužů i dětí. Tuto obec založili v polovině 19. století přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka.

Při té příležitosti se koná dne 1. července 2023 setkání volyňských Čechů a jejich potomků z Krnova a okolí  v muzeu Flemmichova vila v rámci výstavy o Heliodoru Píkovi, který měl zásluhu na vysvobození Čechů odsouzených do gulagu. Byly to stovky a tisíce osudů občanů českého původu nejen z Volyně, ale také z  předválečného Československa, kteří utíkali před Hitlerem v letech 1939 –1941, kteří se však dostali do sovětských pracovních táborů zvaných Gulag.

Volyňští Češi byli posíláni do Gulagu jako političtí vězni. Z jakýchkoliv důvodů byli označováni za nepřátele režimu. Dále to byli živnostníci, nebo rolníci, kteří podle sovětských norem vlastnili větší plochu půdy. Ale v roce 1942 měl Sovětský svaz  za sebou půl roku války s nacistickým Německem a situace na frontě se pro něj vyvíjela katastrofálně: Němci stáli před Moskvou, obléhali Leningrad, více než milion vojáků Rudé armády padlo, další milion skončil v zajetí. Potřeba každého bojeschopného muže či ženy proto Sověty donutila k bezprecedentnímu kroku – amnestovat vězněné cizince. 

Na vysvobození těch českých měl největší zásluhu náčelník Československé mise v SSSR, plukovník Heliodor Píka. Komunisté se mu za to po válce odměnili trestem smrti.

Naše setkání zahájíme z úcty k našim předkům v kostele u minoritů v sobotu v 10.00 hodin mší svatou, obětovanou za padlé ve válce, oběti násilí, za zemřelé a za mír na Ukrajině. V 11. hodin následuje setkání v muzeu Flemmichova vila a prohlídka výstavy. 

Srdečně zveme všechny zájemce.

Mgr. Ludmila Čajanová