V týdnu od 02. 07.-09. 07. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 02. 07. 2023 – 13. neděle v mezidobí
Pondělí 03. 07. 2023 – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Úterý 04. 07. 2023 – Památka sv. Prokopa, opata
Středa 05. 07. 2023 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
Neděle 09. 07. 2023 – 14. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a Anežky. 
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 8 338,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO.
Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se na měsíc červenec.
V Úvalně, na slavnost Cyrila a Metoděje, mše sv. nebude.
V Kostelci, na slavnost Cyrila a Metoděje, bude mše sv. v 8 hod.
Pouť v Kostelci bude příští neděli  v 8 hod. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.
V Krasově příští neděli mše sv. nebude.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.