Chceme, aby byl upravený hřbitov v Chomýži vizitkou naší kultury a tolerance…

Těmito slovy přivítal v sobotu 24. června 2023 účastníky setkání v zaplněném kostele v Chomýži organizátor setkání Martin Chalupa se svými druhy. Zdůraznil, že cílem projektu je nejen urovnání hřbitova, ale i mezilidských vztahů českých a německých obyvatel.

Příjemnou atmosféru hned úvodem navodila varhanice paní Šulyová a její syn Dominik svým hudebním vystoupením. Za skupinu německých turistů z rodáckého spolku Heimatkreis Jägerndorf, která zde již tradičně prožívá týden v horách Jeseníků, promluvil pan Petr Freitag. Vyzdvihl skutečnost, že projekt vzešel zcela spontánně ze zájmu mladých lidí, kteří bez předsudků a zatížení minulostí usilují o přátelskou spolupráci. A k tomu nás vybízí právě toto místo pokoje – hřbitov, kde jsme si ve smrti všichni rovnia kde nenávist ztrácí smysl. Z jeho slov byl patrný i hluboký vztah k vlasti předků, kteří zde žili 700 let.

Následovalo požehnání věnců a bohoslužba slova vedená otcem Pavlem Zachrlou za účasti P. Bartoloměje ze Zlatých Hor a pana Petra Komárka, zástupce Řádu německých rytířů z Bruntálu. Četba biblických textů z knihy moudrosti včetně žalmů a evangelia byla umocněna přímluvami z české i německé strany. Zazněly zde prosby o vzájemné odpuštění i touha po míru na Ukrajině i v celém světě. V promluvě zdůraznil P. Zachrla touhu člověka jít cestou za hledáním pravdy a dokonalého života. O překlady se postarala paní Mgr. Ludmila Čajanová. Městské zastupitelstvo reprezentovala Dr. Eva Šindelářová a Dr. Pavla Löwenthalová.

Následovalo položení věnců k jednomu z hrobů, jehož pomník chlapci z iniciativy „Zachraňme Chomýž“ právě vyzvedli ze země. Po absolvování obligátních rozhovorů pro tisk a rozhlas se v dobré náladě a v příjemné atmosféře účastníci rozešli.

Mgr. Ludmila Čajanová

 

Použité fotografie: iniciativa Zachraňme Chomýž