V týdnu od 18. 06.-25. 06. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 18. 06. 2023 – 11. neděle v mezidobí
Pondělí 19. 06. 2023 – Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
Středa 21. 06. 2023 – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota 24. 06. 2023 – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle 25. 06. 2023 – 12. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a Anežky. 
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu, na řadě je skupina č. 3.
Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se na měsíc červen.
Zváni jste dnes do tělocvičny, hrát se bude fotbal.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • První svaté přijímání bude na druhé mši svaté v 10.00 dne 28. května 2023.
 • Termín konání mše svaté v kapli Panny Marie v Krnově – Chomýži bude v sobotu 27. května v 15.00 hodin. Ukázka loňského setkání ZDE.
 • Jubilejní patnáctá Noc kostelů bude 2. června 2023. Určitě přijďte i ke sv. Martinovi v Krnově. Začínáme ve 20.00 koncertem Chrámového sboru.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.