V týdnu od 04. 06.-11. 06. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 04. 06. 2023 – Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí 05. 06. 2023 – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 08. 06. 2023 – Slavnost Těla a Krve Páně
Neděle 11. 06. 2023 – 10. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a Anežky. 
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.
Ve čtvrtek, na slavnost Těla a Krve Páně, nebude ranní bohoslužba ve farním kostele, ale bude pouze večerní v 18 hod. na Cvilíně.
Setkání seniorů bude v úterý, začne ranní bohoslužbou ve farním kostele a pak bude následovat setkání na faře. Všichni jste srdečně zváni.
Sbírka z minulé neděle byla na diecézní charitu a vybráno bylo 9 403,- Kč.  Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Od 9. do 11. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Na podiu před katedrálou vystoupí například Bára Basiková, Ondřej Ruml, nebo zde zazní unikátní Missa brevis. Součástí festivalu je i duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem, která nabídne mše svaté, svátost smíření, adorace a modlitby chval. Na první dva dny duchovní obnovy v Ostravar Aréně je potřeba se přihlásit. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný. Přihlásit se lze na webových stránkách www.otecjames.cz.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO, je připravené v zákristii.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • První svaté přijímání bude na druhé mši svaté v 10.00 dne 28. května 2023.
 • Termín konání mše svaté v kapli Panny Marie v Krnově – Chomýži bude v sobotu 27. května v 15.00 hodin. Ukázka loňského setkání ZDE.
 • Jubilejní patnáctá Noc kostelů bude 2. června 2023. Určitě přijďte i ke sv. Martinovi v Krnově. Začínáme ve 20.00 koncertem Chrámového sboru.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.