Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 6

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další nové vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.

Květen a červen patří k měsícům, kdy je diecézní diář nejplnější. I červnové vydání časopisu OKNO je tedy naplněné až po okraj reportážemi a dalšími střípky z diecézního života.

Obsah čísla

Hned v úvodu najdete praktické informace k chystané pouti dětí a rodin na Prašivou. 1. červenec tentokrát připadá na sobotu a v článku se například dozvíte, jaká stanoviště na děti čekají. I na dalších stránkách se v Okně díváme na konec školního roku. Věnujeme se totiž tématu jáhenského a kněžského svěcení, která naši diecézi čekají 17. června (jáhenské) a 24. června (kněžské). O tom jáhenském píše v rubrice Tajemství víry P. Vladimír Schmidt, spirituál v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Kněžské svěcení přijme jáhen Jan Slepička, který se v úvodníku zamýšlí nad významem kněžství v dnešní době.

Reportáže v červnovém Okně vás vezmou na různá místa: na Maria Hilf, kde se v půli května konaly poutě rodin i kněží nebo do Stěbořic na desátý ročník Memoriálu otce Jožky. Nabízíme také pohled do havířovského Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, které v těchto dnech slaví třicátiny. A vezmeme vás též do hukvaldské obory na jarní vítání ptačího zpěvu, které spolupořádal také Hukvaldský biskupský environmentální rezort HUBERT. Píšeme také o novince ve Staré Vodě, kam se v květnu vrátily ostatky tří piaristů, nebo o tzv. Lisabonských předsetkáních (o svůj postřeh se s Oknem podělila účastnice lisabonského večera v Českém Těšíně).

V rozhovorové rubrice najdete tentokrát dokonce dva příspěvky. S naším spolupracovníkem Liborem Rösnerem rozmlouval profesor Jan Royt. Velký znalec duchovního umění v rozhovoru mj. prozrazuje, která díla z kostelů v ostravsko-opavské diecézi má obzvlášť rád. Ve velkém rozhovoru také představujeme Kněžskou gregoriánskou scholu, ve které zpívá také několik kněží z naší diecéze. P. Aleš Písařovic popisuje, jak se díky chorálu dostal nejen ke krásným zpěvům, ale také ke společenství kněží.

V červnovém OKNĚ jsme dali prostor také svědectví o službě charitativního projektu Mary’s Meals, jehož Batůžkový projekt má své zázemí v Ostravě. Manželé Čichoňovi, kteří ostravskou buňku zastřešují, budou rádi za další dobrovolníky. Na stránce Osobnost víry představujeme kapucínského kněze a básníka P. Jana Jiřího Víchu, OFMCap.

A to není zdaleka všechno.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: Ke stažení (doo.cz)

Text příspěvku převzatý z webu doo.cz, napsal Mgr. Ondřej Elbel, MSc.