Knížata z Lichtenštejna měla patronát nad krnovskou farností 

Ve čtvrtek 25. května do Krnova zavítali členové knížecí rodiny, princezna Nora, princezna Gabriela, princ Wolfgang, princ Alfred  z Liechtensteinu a paní vyslankyně v Česku a Rakousku, princezna Maria-Pia Kotbauer, rovněž z Liechtensteinu.   

Kromě setkání s vedením města Krnova, navštívili také poutní kostel na Cvilíně. Obdivovali výzdobu, interiér a relikvie, které jsou zde umístěny. Po srdečném přivítání současným rektorem poutního kostela, P. Mgr. Sebastianem Grucou, se jim dostalo poděkování  za to, že po získání Krnovského knížectví v roce 1622, povolali po stu letech zpět do Krnova minoritský řád, který byl vyhnán za vlády protestantských knížat Hohenzollernů. Tím podpořili rozvíjení katolické církve v oblasti.

Zaujalo je vyprávění o vzniku oltářního obrazu, který v 17. stol. namaloval krnovský občan a radní Heinrich Teuber v době těžké nemoci své dcery. Svou bolest vložil do postavy Panny Marie, která zvedá sepnuté ruce k nebi s prosbou  o uzdravení. Nemoc však trvá dál, a tak maluje druhý obraz, v němž vyjadřuje smíření s Boží vůlí. A právě v tom okamžiku se dcera uzdraví. 

Je doloženo, že od té doby se bývalý dřevěný kostel (1684) stal cílem mnoha poutníků a nastartoval rekatolizaci ve městě. Záhy už nestačil a musel byt postaven nový poutní kostel (1722), na jehož stavbu věnovali Lichtenštejnští veškerý stavební materiál. 

Knížecí rodina s úctou přijala od  P. Sebastiána požehnání milostným obrazem Panny Marie. Přátelské setkání ukončilo houslové vystoupení žáka Dominika Šuly.

Patří se připomenou, že krnovské knížectví obdrželi páni z Liechtensteina v roce 1622 od rakouského císaře Ferdinanda. S  jejím příchodem je spojena obnova katolicismu ve městě, neboť předchozí stoletá doba Hohenzollernů byla protestantská. 

Knížecí rodina převzala patronát nad farností a podporovala mnohé aktivity.  Její znak lze vidět např. na dřevěném opěradle někdejších lavic, dnes umístěném na zdi vlevo od oltáře, jejich znak byl také pod původní vitráží levého okna. 

Letos vzpomínáme 100. výročí vysvěcení zvonů pro věž farního kostela.  V roce 1923 bylo pro kostel pořízeno 6 nových zvonů. Největší z šestice zvonů, Panna Maria, vážil 2742 kg, průměr jeho věnce byl 169 cm. Na čepci zvonu se nacházel nápis: Buď pozdravena, Královno! Tělo zvonu bylo zdobeno plastickým reliéfem P. Marie Královny Nebes a na protilehlé straně se nacházel nápis: Za Jana II., knížete z Liechtensteinu, patrona kostela a prvního dárce, vytvořeno roku 1923 stavebním farním výborem na požadavek vedoucího Karla Wieczorka během trvání v úřadu místního faráře Antona Klemma.  Vysvěceno světícím biskupem Dr. Josefem Schinzlem v červenci tohoto roku za přítomnosti princezny Elisabeth z Liechtensteinu jako kmotry zvonu.  

Napsala: Ludmila Čajanová
Fotografie: Aleš Repka, web clovekavira.cz