Večer chval u sv. Martina v sobotu 27. května 2023 v 17.00 hodin

Milovaní, srdečně vás zvu na večer chval v našem kostele sv. Martina.
Bude možné přistoupit ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Také chválit Boha zpěvem, tancem, malbou nebo i tichem.
Po večeru bude krátké agape na faře.
+ P. Pavel Obr