Krnovská ZUŠ Drahomíra Malovaného slaví 30 let. Přiďte do divadla 18. května v 17.00 hodin

Milí farníci,
krnovská ZUŠ Drahomíra Malovaného patří neodmyslitelně k našemu městu. Mnozí z vás mohou být absolventi této školy, nebo vaše děti či vnoučata. Oslava 30 let školy proběhne v krnovském divadle již 18. května v 17.00 hodin.
Na programu se bude podílet i naše farnice paní Lucie Pláteníková, která zde vystoupí se “svými” dětmi. Ta působí v naší farnosti také jako varhanice. Níže je o ní malý medailonek. Zdroj. ZUŠ Drahomíra Malovaného.

Ing. Lucie Pláteníková, DiS.
Po absolvování gymnázia v Opavě a vysoké školy v Brně nastoupila v roce 2004 na Církevní konzervatoř v Opavě. Hlavní obor hru na varhany absolvovala ve třídě BcA. Lukáše Kubenky v roce 2010. Zúčastnila se varhanních kurzů pod vedením Sylviana Plyauta a Douglase Hollicka. V roce 2012 úspěšně absolvovala Metodické centrum klavírní pedagogiky na Hudební fakultě JAMU v Brně.

Od roku 2004 působí jako varhanice v chrámu Nanebevstoupení Panny Marie v Hrabyni a od roku 2010 také jako varhanice v krnovských chrámech. Spolupracuje s koncertní síní svatého Ducha a chrámovým sborem v Krnově.

Jako učitelka hudby pracuje od roku 2008. Pedagogem na Základní umělecké škole Drahomíra Malovaného s. r. o. v Krnově je od roku 2017. Své pedagogické znalosti si rozšiřuje na metodických seminářích a pedagogických kurzech.