Znáte vitráže kostela sv. Martina?

Původní vitráže u sv. Martina vyrobila firma Richard Schlein, Zittau (Žitava, město v saské části Horní Lužice, Německo) ve své nové pobočce v Hrádku nad Nisou č. p. 163 (Kunstwerkstätte Richard Schlein, Grottau i. B.). Vitráže Richarda Schleina byly na vysoké umělecké úrovni a zdobí celou řadu kostelů a veřejných budov v Čechách i na Moravě. Na výrobu vitráží se používalo starožitné sklo, okna byla před montáží testována na vodotěsnost. Na své vitráže poskytovala firma standardně desetiletou záruku. 

Do dnešních dnů se dochovala pouze vitráž na kůru za varhanami se zobrazením sv. Cecílie (patronka hudebníků), která byla v roce 1989 opravena uměleckými sklenáři P. Kolínským a P. Dvořákem z Mladé Boleslavi. Ostatní vitráže byly poničeny ke konci 2. světové války a v roce 1945 až na malé zbytky v horní části čelních oken v presbytáři nahrazeny bílým sklem. 

Za finančního přispění P. Bernarda Homoly (působil v Krnově od r. 1947 až do své smrti v roce 1988) vytvořil v roce 1986 dvě nové vitráže Jan Jemelka, který působí v Olomouci. Narodil se 3. května 1953 v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1968–1972) a Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Smetany (1972–1978). Roku 1980 vznikla jeho první skleněná vitráž (dodnes přes 70 realizovaných prací, z nichž jedna z nejnáročnějších je z roku 1996 v kostele Panny Marie ve slovinském Mariboru). Nové vitráže u sv. Martina jsou symbolickým znázorněním „Dějin spásy“. Okny prochází jeden děj začínající vlevo dole motivem jesliček s Ježíškem a Pannou Marii zahřívající dlaněmi Děťátku nohy, nad ním září betlémská hvězda, nad ní stádo oveček, tj. Božího lidu. Toto mariánské okno ukončuje růžice sedmibolestného srdce probodeného meči. Předzvěst utrpení pokračuje ve druhém okně nahoře motivem velkého kříže. Ten prochází téměř celým oknem, nahoře s rudým sluncem, ukotveným na skále Golgoty. Ze skály tryská v dolní části okna pramen vzkříšení. Oběma okny v horních 2/3 prostupují směrem k nám dvě probodnuté dlaně: bolest oběti a láska k nám.

Torzo původní vitráže bylo věnováno německým rodákům. Po opravě je umístěno v Heimatmuzeum v Ansbachu.

Text: Václav Mička

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png