120 let od velké rekonstrukce interiéru kostela sv. Martina

Před 120 lety (v roce 1903) byla položením nové dlažby ukončena několik let trvající rekonstrukce interiéru kostela sv. Martina.     Výmalbu provedl v letech 1899-1900  krnovský malíř Anton Raida.

Narodil se 21. 4. 1856 nedaleko Krnova v obci  Boblowitz (dnes Bobolusky v Polsku), V roce 1883 se oženil s Hedwigou, dcerou krnovského soukeníka Ferdinanda Postlera a zakoupili si dům v Krnově na Kostelním náměstí (Kirchenplatz) č. p. 4. Anton Raida působil jako malíř pokojů a kostelů a restaurátor, ale maloval též závěsné obrazy. Je autorem obrazu Ukřižování (1886) na fasádě hřbitovního kostela Povýšení svatého Kříže v Krnově (ve třicátých letech byl přemalován jeho synem Fridrichem, v sedmdesátých letech zalíčen), restauroval též dekorativní fresky (1886) v kostele minoritů v Krnově. Byl aktivním členem Muzea živnostenského spolku, který soustřeďoval svůj zájem především k umělecko-historické oblasti a řemeslné výrobě. Měl tři syny-Rudolfa Otta (1885-?)-pracoval jako malíř ve firmě s otcem, Friedricha Karla (1888-1981), uváděného jako Fritz Raida-vystudoval akademie v Drážďanech a ve Vídni, živil se jako malíř obrazů a Julia Johanna (1896-1945), uváděného jako Luß nebo Lutz Raida-po studiu v Brně se specializoval na malbu portrétních miniatur a zátiší. A také tři dcery Herminu Stephanii Antonii (1883-?) Hedwigu Theresii (1887-?) a Rosu Margarethu (1890-?). Datum úmrtí Antona Raidy není známo, jeho jméno se neobjevuje ani v zápisech o odsunu. Je pravděpodobné, že tragicky zahynul ke konci války stejně jako jeho syn Julius.

Podle sčítacího archu z 15. 11. 1921 byli v domě na Kostelním náměstí ubytováni ještě pomocník a dva učni. Jednalo se tedy o poměrně velkou a nepochybně významnou firmu.  

Text: Václav Mička

pastedGraphic.png   

Dům malíře Antona Rady na Kostelním náměstí v Krnově. Dnes Náměstí Osvobození. Na druhé fotografii dům malíře v kontextu celé ulice, kde je vidět fara u sv. Martina a kostel sv. Martina. / Fotoarchiv J. Křivy

pastedGraphic_1.png