V týdnu od 07. 05.-14. 05. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 07. 05. 2023 – 5. neděle velikonoční
Pondělí 08. 05. 2023 – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Sobota 13. 05. 2023 – Panny Marie Fatimské
Neděle 14. 05. 2023 – 6. neděle velikonoční

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní a Píkové.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za mladé, kteří maturují, aby obstáli ve všem na co se připravovali. 
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 8 521,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Setkání seniorů bude v úterý po ranní bohoslužbě na faře. Více informací ZDE.
Pouť rodin bude v sobotu 13. května odpoledne na Maria Hilf. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO.
Jsou ještě volné úmysly, zapisuje se na měsíc květen.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • První svaté přijímání bude na druhé mši svaté v 10.00 dne 28. května 2023.
 • Termín konání mše svaté v kapli Panny Marie v Krnově – Chomýži bude v sobotu 27. května v 15.00 hodin. Ukázka loňského setkání ZDE.
 • Jubilejní patnáctá Noc kostelů bude 2. června 2023. Určitě přijďte i ke sv. Martinovi v Krnově. Začínáme ve 20.00 koncertem Chrámového sboru.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.