Setkání seniorů v úterý 09. 05. 2023 po mši svaté v 8.00

Drazí senioři,
V březnu 2023 se sejdeme v úterý 09. 05. na faře u sv. Martina po ranní mši svaté, téma setkání a zamyšlení nad kapitolou 21 Janova evangelia, verš 1-14, Zjevení v Galilei. A na všechny se těšíme.

 

V roce 2022 / 23 jsme připravili materiály pro seniorská společenství pro 10 setkání s názvem Poselství Janova evangelia. Opět jsme spolupracovali s biblistou P. ThLic. Markem Kozákem, Th. D. Texty pro společenství seniorů jsou opět rozděleny dle jednotlivých měsíců.

Scházíme se 1x měsíčně v úterý (po domluvě) po ranní mši svaté V po ranní mši sv., což je asi v 8 hodin.
Oficiálními animátory tohoto společenství jsou paní Anna Gajdošíková a Libuše Macháčková.

Níže je galerie fotografií z minulých setkání na faře u sv. Martina. Společenství seniorů není jen o duchovním setkávání, ale o aktivním způsobu života a zapojení se do farnosti. Např. velký úklid v krasovském kostele (více ZDE) nebo putování za bruntálským betlémem (více ZDE).