V týdnu od 30. 04.-07. 05. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 30. 04. 2023 – 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře
Pondělí 01. 05. 2023 – Památka sv. Josefa Dělníka
Středa 03. 05. 2023 – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota 06. 05. 2023 – Památka sv. Jana Sarkndera, kněze a mučedníka
Neděle 07. 05. 2023 – 5. neděle velikonoční

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní a Píkové.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za mladé, kteří maturují, aby obstáli ve všem na co se připravovali. 
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.
Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.
Zapisují se úmysly na měsíc květen.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • Brzy bude zveřejněn termín konání májové mše svaté v kapli Panny Marie v Krnově – Chomýži. Ukázka loňského setkání ZDE.
 • První svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina.
 • Jubilejní patnáctá Noc kostelů bude 2. června 2023. Určitě přijďte i ke sv. Martinovi v Krnově.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.