Letošní postní almužna z postniček podpoří potravinovou sbírku pro Ukrajinské rodiny žijící na Ostravsku

Válka na Ukrajině se přehoupla do druhého roku, do své opotřebování fáze, a zcela logicky a postupně slábne také naše všeobecná podpora. O to cennější je, že na Benefičním koncertu, psali jsme zde, bylo vybráno 30.000 Kč na podporu Ukrajiny. K této částce krnovští farníci věnují dalších 16.300 Kč, které byly postupně nastřádány v rámci postní almužny do tzv. postniček. Co je to postní almužna píšeme zde.
Tento výtěžek půjde na pomoc ukrajinským rodinám na Ostravsku, kterou koordinuje dr. Vojtěch Vlček rámci farnosti Ostrava – Stará Bělá. Přímo dr. Vlček vzkazuje: “Prosím poděkujte všem, kteří přispěli, velký dík patří každému přispěvatelia také O. Karlovi, duchovnímu a materiálnímu správci krnovského děkanátu. Během dubna jsme poskytli pomoc 121 ukrajinským rodinám, tj. celkem 321 osobám z celého Moravskoslezského kraje. Příští setkání ukrajinskych rodin proběhne ve Staré Bělé v neděli 21. 5. 2023, viz také https://farnost-starabela.cz/ukrajina/ukrajina_aktuality/ .”
Jak můžeme číst a rozjímat v Bibli o vdově a dvou drobných penízcích, které dala do chrámové pokladny, v Božích očích není důležitá absolutní částka, kterou dáváme, ale úmysl s jakým ji dáváme a z čeho ji dáváme.