V týdnu od 09. 04.-16. 04. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 09. 04. 2023 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně / Boží hod velikonoční
Neděle 16. 04. 2023 – 2. neděle velikonoční, neděle Božího Milosrdenství

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní M. Jelínkové a Píkové.
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 3.
Dnešní sbírka je na DMS fond. Pán Bůh zaplať za vaše dary. (diecézní mzdový a solidární fond)
Postničky, do kterých jste ukládali svoji postní almužnu, můžete přinést i do  zákristie. Výtěžek bude na pomoc Ukrajině.
Pouť na Jasnou Horu do Czenstochové bude 1. května. Plakátek je vyvěšen na nástěnce. Přihlásit se můžete v zákristii.
Chtěl bych vás pozvat na benefiční koncert, který se uskuteční v koncertním sále sv. Ducha v sobotu 15. dubna v 17 hod.
Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.