Jak funguje diecézní DMS fond po roce?

Zdroj příspěvku: web doo.cz

Dubnové číslo OKNA mj. přibližuje, jak funguje Diecézní mzdový a solidární fond. Biskup Martin ho po poradě s kněžskou radou vyhlásil loni na jaře. V roce 2022 do něj věřící vložili 12,6 milionu Kč. Podíleli se tak na mzdách pro kněze a solidárně podpořili chudší farnosti. Přinášíme data, jak Biskupství ostravsko-opavské s vybranými prostředky naložilo.

DMS fond posílil prvek vzájemné solidarity napříč diecézí. Je to nástroj, který pomáhá pokrýt část nákladů na mzdy duchovních. Druhý díl vybraných peněz podporuje pastorační a stavební projekty v různých částech diecéze. Kde všude peníze z DMS fondu pomohly, najdete v této tabulce.

V souvislosti s odlukou od státu čeká všechny církve v Česku výzva uživit se bez finanční pomoci státu i po roce 2030. Tehdy skončí příspěvky ze státního rozpočtu na mzdy duchovních. K moudrému hospodaření patří nespoléhat se na jediný zdroj příjmů: „Ukazuje se už teď jako potřebné a žádoucí zapojit do spoluúčasti na financování platů duchovních určitým podílem také farnosti,“ podotkl v loňském pastýřském listu biskup Martin David.

Do DMS fondu odvádějí farnosti příspěvky podle počtu věřících a příjmů z hospodářské činnosti. V prvním roce fungování fondu se tak vybralo 12,6 milionu Kč. Devět milionů Kč šlo na mzdy pro kněze a další pracovníky ve farní a děkanátní pastoraci. Jedná se zhruba o desetinu celkových nákladů, které Biskupství vloni na mzdy duchovních vynaložilo (i s pojistným to bylo 95,2 milionu Kč). Zbylé tři a půl miliony Kč směřovaly prostřednictvím stavebního a pastoračního fondu zpět do farností, které si díky tomu mohly dovolit některé nutné opravy nebo pastorační aktivity. Kam peníze poputují, rozhodovaly komise na Biskupství ostravsko-opavském, které posuzovaly jednotlivé žádosti. Třeba farnosti Fulnek a Odry mohly uspořádat tábory, které byly díky příspěvku z DMS fondu finančně dostupnější pro rodiny. Podporu dostala také duchovní obnova Vstaň a choď, která spojuje lidi jezdící na invalidním vozíku s chodícími. Dotaci získaly též ministrantské florbalové soutěže nebo společenství Člověk a Víra.

Stavební akce podpořené z DMS fondu se odehrávaly většinou v trojici nejsevernějších děkanátů Bruntál, Krnov a Jeseník, kde žije nejméně věřících, tudíž je pro ně náročnější sesbírat peníze na opravy. Největší příspěvky přesahující 100 tisíc Kč získala třeba farnosti Jeseník na opravu kostela v Bukovicích, Holčovice na exteriér kostela nebo Rýmařov a Heřmanovice na obnovu fary. „Chtěl bych moc poděkovat všem za příspěvky do Diecézního mzdového a solidárního fondu. I on nám pomáhá propojovat se napříč farnostmi a kráčet jako diecézní společenství,“ uzavírá biskup Martin David.

Pokud chcete DMS fond podpořit svým darem, přispěje do sbírky o neděli Zmrtvýchvstání nebo odevzdejte dar přímo duchovnímu správci, případně pošlete na účet vaší farnosti s variabilním symbolem 1996 a nechte si vystavit potvrzení o daru pro snížení základu daně.

Napsal Mgr. Ondřej Elbel, MSc.
Snímek z festivalu Boží město ve Frýdku-Místku, Ivana Bužková / Člověk a Víra