V týdnu od 05. 03.-05. 12.03. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 05. 03. 2023 – 2. neděle postní

Neděle 12. 03. 2023 – 3. neděle postní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra
 • O dar spásy paní Anny Odnogové.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem, kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

👉 Výzva 40 x 40 pro postní dobu. Přidáš se? Více ZDE.

Úklid kostela bude v sobotu, na řadě je skupina č. 3.
Sbírka z minulé neděle byla opravy kostela a vybráno bylo 11 916,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Křížová cesta bude dnes v 15:00 hod.
Dnes po druhé mši sv. bude na faře setkání rodičů jejíchž děti se připravují na 1. sv. přijímání.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO. Náhled čísla ZDE.
Zapisují se úmysly na měsíc březen.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • v týdnu od 15. 02. 2023 začala obnova stropních maleb v kostele sv. Martina. Více v samostatném příspěvku na toto  téma.
 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.