Má smysl ještě připomínat oběti totalit? Ohlédnutí za událostí z 27. 2. 2023

Stáli jsme 27. února u pomníku obětem válek a násilí v krnovských Smetanových sadech. Zapálili svíčky a položili květiny. Pan Leo Žídek, vězeň komunismu z příslovečných 50. let, připomněl statečnost těch, kteří ani za cenu pronásledování a utrpení či dokonce hrozby ztráty života, nepodlehli nátlaku, aby zradili své životní postoje. Trestáni na základě  nepravdivých, vymyšlených obvinění, co všechno si museli vytrpět! A jak často my dnes jen při pomyšlení na jakoukoliv újmu ve svém pohodlí podléháme nespokojenosti, kterou šíříme kolem nás. 

Odpověď na tuto otázku dal historik, Dr. P. Jan Larisch ve své promluvě při bohoslužbě v kostele sv. Martina v Krnově. 

 Připomněl, že každý národ si nese v sobě svou historii, svou tradici, která ho směřuje do budoucnosti. Oběti nacistické i komunistické totality tím, že obětovali svůj život s přesvědčením o platnosti hodnot, za něž umírali, spojili svůj život s křížem Ježíšovým. A my se před nimi v úctě skláníme.  Podobně jako se píše v Bibli, že Panna Maria vše těžké, co prožila po boku svého syna,  „uchovávala ve svém srdci“ a nepodlehla beznaději, tak i my si neseme naše životní prožitky jako něco, co formuje naši budoucnost. Platí to obecně i o lidském společenství. Musí uchovávat ve své paměti živou památku na tyto mučedníky.

Při besedě s účastníky na faře pak představil své publikace o pronásledování kněží 

za nacismu, mimo jiné P. Vinzenze Braunera ze Zlatých Hor, P. Jana Valeriána z Hrozové, P. Richarda Henkese či Mons. ThDr. P.  Franze Linkeho, rodáka z Krnova.      

A také propagační materiály o obětech nedávných, o kněžích umučených za komunistického režimu na území Moravské církevní provincie.  Patří sem osobnosti u nás již dobře známé, jak např. Jan Bula, Václav Drbola, biskupové Josef Hlouch, Štěpán Trochta  a dalších 33 kněží této provincie. Tito kněží – svědkové, tj. mučedníci, jsou živou přítomností i v naší době coby bojovníci za Pravdu a Spravedlnost.  

Poutavé vyprávění P. Larische zaujalo všechny přítomné a podnítilo je k mnoha otázkám.

Napsala: Mgr. Ludmila Čajanová
Foto: Aleš Repka, zdroj clovekavira.cz