V týdnu od 26. 02.-05. 03. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 26. 02. 2023 – 1. neděle postní

Neděle 05. 03. 2023 – 2. neděle postní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Petra.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové a pana Petra.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou rekonvalescenci pro Kryštůfka a Aleše R.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.
Dnešní sbírka je na opravy kostela. Sbírka z minulé neděle byla na Haléř svatého Petra a vybráno bylo 7 455,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Křížová cesta v postní době bude vždy v neděli v 15:00 hod., Chtěl bych vybídnout jednotlivá společenství ve farnosti, k zapojení se do vedení křížové cesty. Přihlásit se můžete v zákristii.
V pondělí 27. února bude mše svatá v 17 hod. za oběti totalit. Následovat bude na faře beseda s P. Janem Larischem o kněžích a pronásledovaných za nacismu a komunismu.
Příští neděli bude po druhé mši sv. na faře setkání rodičů jejíchž děti se připravují na 1. sv. přijímání.
Pod kůrem je instalována výstava, která dokumentuje život generála Heliodora Piky a jeho rodiny.
Dnes se bude v tělocvičně hrát fotbal.
Zapisují se úmysly na měsíc březen.

S předstihem informujeme, že:

 • v týdnu od 15. 02. 2023 začala obnova stropních maleb v kostele sv. Martina. Více v samostatném příspěvku na toto  téma.
 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.