Pozvánka na přednášku kněze Ladislava Heryána

Krnovský sbor Českobratrské církve evangelické se rozhodl pořádat besedy a přednášky na různá témata, která se týkají křesťanské spirituality. Tyto akce přivítají řadu významných osobností, včetně známých katolických intelektuálů.

Nedávno se podařilo sboru domluvit přednášku od Ladislava Heryána, jehož spiritualita a biblická erudice se hodí nejen pro katolíky a evangelíky, ale také pro všechny křesťany a dokonce i pro nevěřící. Toto setkání bude sice hostovat v evangelickém kostele, ale má výrazný ekumenický charakter.

Těšíme se na Ladislava Heryána a jeho inspirativní myšlenky o křesťanské spiritualitě, které mohou pomoci nahlédnout do hlubších aspektů víry. Věříme, že tato přednáška přinese mnoho poznání a obohatí nás všechny, bez ohledu na to, jakou víru vyznáváme.

Přijďte v sobotu 4. března v 16.00 do Evangelického kostela v Krnově na přednášku “Co všechno jste chtěli vědět o Bibli a báli jste se zeptat”.

Text: za ČCE Petr Strnadel a Kamil Šmidák
Plakátek: ČCE