V týdnu od 19. 02.-26. 02. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 19. 02. 2023 – 7. neděle v mezidobí

Středa 22. 02. 2023 – Popeleční středa

Neděle 26. 02. 2023 – 1. neděle postní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Petra.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou rekonvalescenci pro Kryštůfka a Aleše R.
 • Za duše v očistci.
 • Za všechna zesnulé při zemětřesení v Turecku a v Sýrii, a oběti Cyklonu v Austrálii
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.
Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Dnešní sbírka je na Haléř svatého Petra. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Ve středu začíná postní doba, tento den je dnem přísného postu od masa a újmy. To znamená, že je možné se jednou dosyta najíst. Při bohoslužbách se bude udělovat popelec.
Křížová cesta v postní době bude vždy v neděli v 15:00 hod. Tak jako v loňském roce, bych chtěl vybídnout jednotlivá společenství ve farnosti, k zapojení se do vedení křížové cesty. Přihlásit se můžete v zákristii.
V pondělí 27. února bude mše svatá v 17 hod. za oběti totalit. Následovat bude na faře beseda s P. Janem Larischem o kněžích a pronásledovaných za nacismu a komunismu. Pozvánka a detaily ZDE.
Pod kůrem je instalována výstava, která dokumentuje život generála Heliodora Piky a jeho rodiny.
Dnes tělocvična nebude.
Zapisují se úmysly na měsíc březen.

S předstihem informujeme, že:

 • v týdnu od 15. 02. 2023 začala obnova stropních maleb v kostele sv. Martina. Více v samostatném příspěvku na toto  téma.
 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.