Pozvánka na mimořádnou mši svatou k uctění památky obětí totalitních režimů v pondělí 27. 2. v 17.00 hod

U příležitosti 75 let po únoru 48  si v našem městě připomínáme oběti válek a bezpráví. Oběti obou režimů – nacistického i komunistického  mají své památníky právě v kostele sv. Martina v Krnově. 

1. Socha P. Marie – Těšitelky zarmoucených – je kopií originálu sochy tajně dopravené roku 1942 z krnovského Salvátora do koncentračního tábora v Dachau pro útěchu tamních 3000 vězněných katolických kněží.

2. Výstava o rodině generála Heliodora Píky je zase svědectvím o praktikách doby komunistické. 

O svých osobních zkušenostech v minulosti vyprávěli bývalí vězni komunismu, např. P. Lekavý ze Zlatých Hor, P. Lízna, Dr. Huvar, kardinál Dominik Duka, paní Věra Sosnarová, která přežila gulag…  

Letošní mimořádná mše sv. se koná v pondělí dne 27. února v 17. 00 hodin v kostele sv. Martina, následuje beseda na faře.

P. Jan Larisch, Th.Dr., prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, který je autorem mnoha publikací o pronásledovaných osobách, připomene právě tato témata, bude hlavním celebrantem.

Letošní slavnost je obzvlášť bolestivá za dané skutečnosti, že to vše pořád ještě není skončenou minulostí, protože nové násilí vypuklo nedaleko od nás nepochopitelnou agresí z ruské strany.

Proto se letos opět sejdeme, abychom prosili také za mír a dar moudrosti pro ty, kteří mohou tuto válečnou situaci ukončit.

Jeden nápis ze zdi koncentračního tábora vyjadřuje tuto myšlenku: „Pokoj lidem zlé vůle a konec vší pomstě. Zvěrstva nelze pochopit lidským rozumem. Proto, Pane Bože, nevaž utrpení obětí na vážkách spravedlnosti, ale ať tyto oběti, jejich odvaha, duševní síla, skromnost,  naděje, která se nedala porazit a všechna zmučená srdce, která zůstala silná tváří v tvář smrti, to všechno ať přispěje ke zmrtvýchvstání SPRAVEDLNOSTI – ne to zlo.“

Srdečně zve Římskokatolická farnost Krnov a místní organizace KDU-ČSL.

Text: Mgr. Ludmila Čajanová