V týdnu od 22. 01.-29. 01. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 22. 01. 2023 – 3. neděle v mezidobí

Úterý 24. 01. 2023 – sv. František Saleský

Středa 25. 01. 2023 – Obrácení svatého Pavla

Sobota 28. 01. 2023 – sv. Tomáš Akvinský

Neděle 29. 01. 2023 – 4. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky.
 • Odar zdraví pro pana Petra.
 • Za moudrou volbu prezidenta naší země.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • Na poděkování za všechny koledníky při tři králové sbírce.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní a vánoční.
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká…
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.
Dnešní sbírka je na biblický apoštolát.
Pán Bůh zaplať všem kdo se podíleli organizačně na společenském večeru.
Setkání s rodiči na faře bude po druhé mši sv.
I dnes jste zváni na farní sportování do tělocvičny na fotbal.
Zapisují se úmysly na měsíc únor.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.