Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 1

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
v novém roce 2023 se k vám dostává zcela nové vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.
Z obsahu čísla stojí za zmínku úvodní psaný přímo biskupem Martinem, příspěvky o lednové ekuméně nebo kam dále putuje synoda. Dozvíte se také proč se zasvěcovat Matce Boží. Velice zajímavý je obsáhlý rozhovor se salesiánem P. Jiřího Cahy, který byl po osmnácti letech z Ostravy převelen do Pardubic.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: https://www.doo.cz/media-cinnost/ke-stazeni/category/28-okno-2022.html