Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Můžete přispět i vy

Začátkem ledna se opět vydaly do ulic skupinky koledníků, aby lidem roznášely radostné poselství o narození Spasitele. Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Tříkrálová sbírka pomáhá v místech, kde působí oblastní Charity. Jejich zaměstnanci znají lidi, kterým pomáhají, vědí přesně, jaká je jejich situace a co nejvíce potřebují. Například paní Jarmile z Telče, které onemocněla nejdříve babička a pak dcera a která potřebovala pomoci se zajištěním domácí péče, nebo paní Daně, které pomohli pracovnice Charity Valašské Meziříčí, aby mohla bydlet znovu doma společně se svými dětmi.

Stále máte možnost Tříkrálovou sbírku podpořit. Zašlete svůj dar na číslo účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777 nebo využijte virtuální pokladničku, kde dar můžete zacílit přímo do vybrané Charity, například v místě nebo blízkosti Vašeho bydliště.

Web s podrobnějšími informacemi a možností přispěl on.line nebo přes mobilní telefon pomocí DMS. www.trikralovasbirka.cz