Rozpis setkání Aliančního týdne modliteb v Krnově od 9.-14. 1. Téma týdne: Žalm 23

Leden je pro křesťanské církve významným měsícem, protože se v něm vícekrát setkávají. Česká evangelikální aliance pořádá v týdnu od  8. do 15. ledna Alianční týden modliteb, některá modlitební setkání se uskuteční také v katolických kostelech.

Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856. Jejím cílem je upevňování jednoty Božího lidu a vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých cirkví a respektu k jejich službě. Během týdne se konají i přímluvy za konkrétní města a službu jednotlivých společenství.

V týdnu od 18. do 25. ledna se pak zase uskutečnícelosvětová iniciativa Týden modliteb za jednotu křesťanů, kterou v Česku zaštiťuje Ekumenická rada církví. Cíl obou iniciativ je podobný: přispět ke vzájemnému přátelství a poznávání se napříč církvemi, modlit se společně a hledat mosty, které církve spojují.

Dokumenty ke stažení:
1. Rozpis setkání, ke stažení ZDE
2. Rozpis témat, ke stažení ZDE
3. Kompletní texty k zamyšlení, ke stažení ZDE

Den Místo bohoslužby Čas
Neděle Téma: Hospodin je můj pastýř (Žalm 23)
8.1.
Pondělí Křesťanské společenství – ul.Horova 17:00
9.1. Téma: Nebudu mít nedostatek (Mk 6:34-52)
Úterý ČCE – evangelická fara, Albrechtická 8 17:00
10.1. Téma: Já sám vyhledávám své ovce (Ez 34:1-11, Jer 23:1-5)
Středa Armáda spásy – Říční okruh 17:00
11.1. Téma: Moje ovce slyší můj hlas (Jan 10:1-5 a 27-30)
Čtvrtek Církev čsl. husitská ul. Horova 17:00
12.1. Téma: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého (Žalm 23:4-5)
Pátek Církev Adventistů SD-ul. Nábřežní 17:00
13.1. Téma: Vodí mě po stezkách spravedlnosti (Luk 15:1-7)
Sobota Římsko-katolická Cirkev – fara u Sv. Martina 17:00
14.1. Téma: Mám i jiné ovce (Jan 10:16)
Neděle
15.1. Téma: Já jsem dobrý pastýř (Jan 10:7-15)

Titulní foto: web clovekavira.cz / Petr Nowak