V týdnu od Ohlášky 01. 01.-08. 01. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 01. 01. 2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pondělí 02. 01. 2023 – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Pátek 06. 01. 2023 – Slavnost Zjevení Páně, Tři králové

Neděle 08. 01. 2023 – Svátek Křtu Páně

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Bohma.
 • Odar zdraví pro pana Petra.
 • Na poděkování Bohu za tento rok s prosbou o požehnání pro naši farnost na ten další.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní a vánoční.
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká…
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 11 528,- Kč . Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Na slavnost Zjevení Páně budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.
Diecézní časopis OKNO, je možné si objednat na příští rok v zákristii. Předplatné na celý rok je 165,- Kč.
Zapisují se úmysly na měsíc leden.
V Úvalně a Krasově bude Slavnost Zjevení Páně v neděli 8. ledna.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.