Novoroční přání nejen krnovským farníkům

V Pravdě milovaní Otcovou láskou. Tento rok nám končí a nastává nový. Měl v sobě mnoho zvratů, hlubokých ran a bolestí, ale i nádhernou barevnost projevů lásky.

Při Tříkrálové sbírce jsme si to s dětmi velmi užili a i s paní ředitelkou. Bylo do opravdu požehnání pro město i lidi, když dáváme lidem prostor projevit službu lásky těm, kteří to potřebují. 

Mládež se o jarních prázdninách vydala prozkoumávat okolí Třemešné ve Slezsku a narazila kromě pár harampádí i na hezké kousky. 

Na Boží tělo nám krásně svítilo slunce a děti byly krásně oblečené, společně jsme uctili s Božím lidem tělo Pána Ježíše. Maminky i babičky se postaraly, aby nám vůbec nechyběly květy. 

S rodinkami jsme byli na krásném výletě na Velehradě, kde jsme objevili krásnou výstavu Bible a něco si z ní odnesli. Také jsme pak zavítali na Bobovku do Tošovic u Oder, kde jsme zakončili svou pouť. Bylo tehdy velmi požehnané počasí. 

Jak už to někdy bývá, tak někdy něco končí a někdy začíná. Zde jsme se loučili a já měl začít působit na jiném místě. A člověk může mít mnoho plánů, cest, ale když Bůh někde někoho potřebuje, tak si ho tam přivede zpátky 😀 .

Byli jsme také společně na krásném výletě v Tošovicích, kde děvčata měla za úkol zdolat nelehké překážkové dráhy. Všichni jsme si ten den nějak užili. Dík za něj.

A ve spolčínku jsme se po celý rok bavili, hráli různé hry, tvořili a dováděli. Za to jsem velmi rád a vážím si toho, že se děti do spolčínka těší. 

Mládeži se také podařil již tradiční tábor nedaleko Litultovic v krásné přírodě. Dali do toho ne málo úsilí, času i sil, aby děti okusili alespoň na chvíli, co to znamená, narodit se do mafiánské rodiny. Děti si to společně užili a mládež již dnes pracuje na novém tématu, které bude opravdu stát za to. Jo Kraft se nezapře.

Také jsme na Cvilíně prožili krásnou svatohubertskou mši. A poděkovali tak Bohu za dar přírody, kterou nám Bůh svěřil.

Jedna z těch zpráv, které jsme prožili, byl odchod p. Václava Turzy k Pánu. Děkujeme za jeho službu zde na zemi a vyprošujeme jemu a mnoha jiným odpočinutí věčné. 

A už jsou zde Vánoce a jako minulý rok nás těší společná výzdoba našich kostelíčků. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv dílem od úklidu, instalaci a kácení stromečků, nebo jejich zdobení, po květinářky a jiné podíleli na této kráse. 

A také naše město, i když mnoho lidiček nechodí do kostela, pamatujme na všechny ve svých modlitbách, protože člověk není svatý proto, že nehřeší, ale proto, že i když udělá něco co se nemá, nebo by měl něco dobrého udělat a neudělá, tak se to snaží napravit. 

V nedaleké zemi probíhá nelítostná a nesmyslná válka, která se snaží ničit a bere to málo bohatství, které na zemi máme. Prosím pamatujme na to, že jde o to, na kterou stranu se připojíme. Já jsem na straně Ježíše Krista a to je cesta pravdy, která je pevná. Válka v jakémkoli měřítku je zlá a špatná, protože bere všem. Nestavme se do role soudců, protože obě strany mají za nehty krev. Nic však nikdy neospravedlní válku.

Společenství naší farnosti má být kvasem, který množí lásku, o to se musíme snažit nejen v kostele, ale i na faře a ve svých rodinách a společenstvích která tvoříme. Děkuji všem za každý projev nezištné lásky a pomoci v tomto roce a vyprošuji nám, ať ten následující rok je rokem ještě většího požehnání a pokoje s radostí v našich rodinách našich srdcích.

P. Pavel Obr