V týdnu od 11. 12.-18. 12. se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní

Úterý 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Středa 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O dar spásy duše pana Krváče.
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, a za trpící na Ukrajině
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká..
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

V sobotu, po ranní bohoslužbě, se bude stavět betlém a dělat vánoční výzdoba. Nakonec bude úklid. Na řadě je skupina č. 1.
Zpovědní den bude v sobotu 17. 12. odpoledne od 15 do 16 hod. a pak podle potřeby. Zpovídat se bude v kostele.
Diecézní časopis OKNO, je možné si objednat na příští rok v zákristii. Předplatné na celý rok je 165,- Kč.
V boční kapli jsou knížky z pozůstalosti o. Václava. Můžete si vybrat.
Zapisují se úmysly na měsíc prosinec.

Dnes, 11. 12. není farní sportování. Bude za týden, v neděli 18. 12. v 17.50.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.