Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 12, naposledy pod taktovkou dlouholetého šéfredaktora Pavla Suidy

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 12/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.
Z obsahu čísla stojí za zmínku Setkání BISCUP v Opavě s Pannou Marií, článek věnovaný nedávno zesnulému P. Hyacintovi, který působil také v Krnově na začátku devadesátých let. Určitě nevynechejte čtení o rorátech. Nejen to přináší nové číslo, ale mnohem více inspirativního čtení a zdroj informací o životě v naší diecézi.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: https://www.doo.cz/media-cinnost/ke-stazeni/category/28-okno-2022.html


Poděkování dlouholetému pracovníku PR oddělení Mgr. Bc. Pavlu Siudovi

Napsal Mons. Mgr. Martin David, zdroj textu web doo.cz, odkaz na článek ZDE.

Dlouholetý pracovník PR oddělení Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda, tiskový mluvčí, šéfredaktor Okna a správce webových stránek www.doo.cz, se k 30. 11. 2022 loučí. Prosincové číslo časopisu Okno je posledním, které nese jeho šéfredaktorskou pečeť.

Jeho zásluhou jsme mohli měsíc co měsíc nahlížet do dění v diecézi, být informováni o aktivitách, které se v diecézi děly nebo připravují, být seznámeni se zajímavostmi z farností či ze života některých osobností. Počet „Oken“, která za více než dvě desítky let připravil, by jistě vydal na pořádně velkou budovu. A tou budovou je naše místní církev, naše diecéze. Z mnohých jeho článků tak proudilo světlo příkladu, povzbudivých zamyšlení, radostných vzpomínek na prožité události i věcí vážných a nelehkých, tak jak je přinášel život diecéze.

Chtěl bych touto cestou našemu tiskovému mluvčímu Pavlu Siudovi poděkovat za veškerou službu, kterou věnoval biskupství v rámci svého podílu na poslání naší diecéze již za doby biskupa Františka Václava Lobkowicze. Službou těm, kteří toužili vědět, co se v diecézi děje nebo bude dít, ale také těm, kteří náhodně sáhli po časopisu nebo otevřeli webové stránky a byli osloveni myšlenkou, zprávou, nabídkou. Službou šíření evangelia, na kterém se každý z nás v poslání diecéze podílí. Je dobře, když si můžeme o tom vzájemně sdělovat informace, je dobře, když si na této cestě dovedeme pomáhat.

Do dalších let přeji Pavlu Siudovi mnoho osobní spokojenosti, zdraví a síly ke všemu, k čemu jej Pán na cestě života povede.

Mons. Martin David
apoštolský administrátor

Text poděkování najdete v prosincovém vydání diecézního časopisu OKNO 12/2022, který vychází k datu 30. 11. 2022. Ve zpravodaji najdete také poslední úvodník šéfredaktora s poděkováním čtenářům a spolupracovníkům. Mgr. Bc. Pavel Siuda vedení diecézního časopisu převzal po Jaroslavu Černém, který jej od založení v roce 1997 vedl čtyři roky.