Setkání seniorů 6. 12. a prosincové Seniorské okénko

Milovaní,
přijměte poznání na další setkání společenství 6. 12. v 8.00 po ranní mši svaté na faře u sv. Martina. Téma setkání a zamyšlení na verši 1-18, z 5. kapitoly Janova evangalia, Uzdravení u rybníka Bethesda.

V tomto týdnu také bylo vydáno prosincové Seniorské okénko, které někteří z vás dostávají do svých e-mailových schránek, jež připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Ti z vás, kteří jej neznají, si o jeho aktuální vydání mohou zdarma napsat na adresu seniori@doo.cz.


Redakce Seniorského okénka se na nás obrací s následující výzvou s prosbou, kterých se to týká, o spolupráci /o vyplnění dotazníku/ od studentky posledního ročníku Ester Charouzdové. (viz. níže)

Dobrý den,
jsem studentka 5. (posledního) ročníku psychologie a sháním respondenty, kteří se by se zapojili do výzkumu, jenž slouží k vyhotovení mé diplomové práce. Chci Vás tímto poprosit, zda by bylo možné zprostředkovat dotazník seniorům. Výzkum se týká kvality života a je zaměřen na seniory, kteří dosáhli věku 60 let a bydlí v domácnosti.

Za sdílení dotazníků bych Vám byla velmi vděčná.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK56HtpQhJQ6Zr8zf0QDhf57Low-7WFuLLQJb5eFrzbg0WGg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

S upřímným pozdravem
Ester Charouzdová