V týdnu od 4. 12.-11. 12. se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní

Úterý 6. 12. – památka sv. Mikuláše, biskupa

Středa 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 8. 12. -slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O dar zdraví pro Kryštůvka.
 • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
 • O dar zdraví a posilu v nemoci pana Krváče.
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, a za trpící na Ukrajině.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj v srdcích lidí a ztišení v době adventní
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 8 865,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Dnes se na faře od 14 hod. uskuteční Mikulášská besídka. Zvány jsou všechny děti farnosti, které chodí do náboženství nebo do spolčínka a jejich sourozenci.
Dnes jste také zváni na  do tělocvičny na gymnáziu. Sebou si vezměte obuv do tělocvičny. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti.
V úterý po ranní mši sv. bude na faře setkání seniorů, všichni jsou zváni.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO, je nachystané v zákristii. Tento časopis si můžete také objednat na příští rok. Nakonec se přeci jen cena změnila. Jednoho čísla stojí 15,- Kč. Předplatné na celý rok je tedy 165,- Kč.
V zákristii jsou ke koupi poslední stolní kalendáře na rok 2023.
V boční kapli jsou knížky z pozůstalosti o. Václava. Můžete si vybrat. Je tam také pokladnička, do které můžete přispět dle svého uvážení.
Zapisují se úmysly na měsíc prosinec.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.