Modlitební úmysly pro tento týden

V týdnu od 20. 11.-27. 11. se jako farnost modlíme:

 • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
 • O dar zdraví a posilu v nemoci pana Reka, paní Pavlíkové,
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Krváče.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za mír ve světě a pokoj v srdcích lidí.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky

Oznámení:
Úklid kostela bude v sobotu, na řadě je skupina č. 3.
Příští neděli začíná adventní doba, budeme žehnat adventní věnce.
V adventu budou také rorátní mše svaté. Budou vždy ve čtvrtek ráno s možností snídaně pro děti a pro rodiny s dětmi v sobotu 3.12. a v pátek 23.12. v minoritském kostele Panny Marie. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a také na stránkách farnosti.
Další setkání s rodiči k přípravě na 1. sv přijímání bude 27.11. na faře po druhé mši svaté.
Zváni jste také příští neděli na farní volejbal, plakátek je také vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti.
Příští neděle je poslední v měsíci, sbírka bude na opravy kostela.
V zákristii jsou ke koupi stolní kalendáře i kalendáře na čtení na rok 2023.
Objednat si můžete také časopisu OKNO na příští rok. Předplatné je nezměněné, tedy 110,- Kč.
Mikulášská nadílka bude v neděli 4. 12. na faře od 14 do 16:30 hod. Zvány jsou všechny děti od 4. let. Rodiče prosím o přihlášení u o. Pavla.
Zapisují se úmysly na měsíc prosinec.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.