Setkání seniorů v úterý 8. 11. po mši svaté v 8.00

Drazí senioři,
V listopadu 2022 se sejdeme v úterý 8. 11. na faře u sv. Martina po ranní mši svaté, téma setkání je evangelium Jan 4, 1-26, Setkání se samařskou ženou.

V letošním roce jsme připravili materiály pro seniorská společenství pro 10 setkání s názvem Poselství Janova evangelia. Opět jsme spolupracovali s biblistou P. ThLic. Markem Kozákem, Th. D. Texty pro společenství seniorů jsou opět rozděleny dle jednotlivých měsíců.

Scházíme se 1x měsíčně v úterý (po domluvě) po ranní mši svaté V po ranní mši sv., což je asi v 8 hodin.
Oficiálními animátory tohoto společenství jsou paní Anna Gajdošíková a Libuše Macháčková.