Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 6. 11.-13. 11. se jako farnost modlíme:

  • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka a paní Dozbabové
  • O dar spásy duše P. Václava Turzy
  • O dar zdraví a posilu v nemoci pana Reka
  • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
  • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
  • Za duše v očistci.
  • Za mír ve světě a pokoj v srdcích lidí.
  • Za nemocné v naší farnosti.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 9 947,- Kč.  Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V úterý bude po ranní bohoslužbě na faře setkání seniorů, všichni jsou zváni.

V sobotu jste zváni na Večer chval, který začne v 17 hod.

Pouť ve farním kostele ke sv. Martinovi bude 13. listopadu.

V zákristii jsou misijní kalendáře.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.