Společenství seniorů při úklidu kostela sv. Kateřiny v Krasově

Společenství seniorů není jen o setkání “u kafíčka”, ale umí také přiložit ruku k dílu. V posledním říjnenovém týdnu předvedli členky obdivuhodný výkon pro úklidu kostela sv. Kateřiny v Krasově. Všem patří velké poděkování a respekt před jejich aktivitou.

Také díky nim zde bude 30. 10. 2022 mše svatá v 9:30 po dvou měsíční rekonstrukci elektroinstalace. Za všechny, kteří se podíleli na realizaci a úklidu bude obětovaná mše svatá.

Níže si můžete prohlédnout momenty z místa.