Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 30. 10.-6. 11. se jako farnost modlíme:

  • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
  • O dar spásy duše P. Václava Turzy
  • O posilu v nemoci paní Anny Ondogové.
  • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
  • Za duše v očistci.
  • Za nemocné v naší farnosti.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Sbírka z minulé neděle byla na světové misie a vybráno bylo 11 665,- Kč. Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V zákristii jsou misijní kalendáře.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

Pobožnost na hřbitově za zemřelé bude v sobotu 5. listopadu v 15 hod.

Pouť ve farním kostele ke sv. Martinovi bude 13. listopadu.

V Kostelci bude 1. a 2. listopadu mše sv. v 17 hod.

V Krasově bude pobožnost na hřbitově příští neděli po mši sv.

V Úvalně bude mše sv. 1. listopadu v 8:30 hod. a pak pobožnost na hřbitově.

K plnomocným odpustkům:

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví – li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Pamatujme na zemřelé.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.