Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 23. 10.-30. 10. se jako farnost modlíme:

  • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
  • O dar spásy duše P. Václava Turzy
  • Za P. Sebastiana a jeho tatínka s prosbou o dar zdraví.
  • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
  • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
  • Za duše v očistci.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Dnešní sbírka je na světové misie. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V zákristii jsou misijní kalendáře.

Dnes proběhne setkání s rodiči, jejichž děti se připravují na 1. sv. přijímání. Setkání bude jako minule na faře po 10 mši svaté cca 11:05 hod.

Příští neděli se mění čas, nezapomeňte si přetočit hodinky.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.