Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 16. 10.-23. 10. se jako farnost modlíme:

  • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
  • O dar spásy duše P. Václava Turzy
  • Za P. Sebastiana a jeho tatínka s prosbou o dar zdraví.
  • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
  • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
  • Za duše v očistci.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 3.

Příští neděli bude sbírka na světové misie.

Dnes se uskuteční drakiáda, zváni jsou všichni. Společně vyrazíme od fary 15:30 hod. na Cvilínský kopec.

V pátek bude pro děti možnost “přespávačky” na faře, informace dostanou děti na náboženství. V sobotu je pak naplánovaný výlet dětí a rodičů dle počasí a domluvy.

Příští neděli 23. října, proběhne setkání s rodiči, jejichž děti se připravují na 1.sv. přijímání. Setkání bude jako minule na faře po 10 mši svaté cca 11:05 hod.

Zapisují se úmysly na měsíc říjen.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.